صدا برداری با لاین اری نوشته دیوید ملور (مقدمه)

صدا برداری با لاین اری نوشته دیوید ملور (مقدمه)

مقدمه
اگر در سال های اخیر به یک جشن بزرگ یا یک جشنواره ی بزرگ بپردازید، لذت بردن از خطوط بلندگوهای موجود (لاین اری) را درعمل داشته اید چگونه آنها تکامل یافته اند؟
همه چیز شما به شناخت تعداد وات مورد نیاز برای محل خاصی است که معمولا با استفاده از قاعده کلی و اشاره به تجربه گذشته و بودجه برای استخدام آمپلی فایرها و بلندگوهای کافی. دستیابی به امواج کم، صدای کم و پاسخ فرکانس مسطح به طور کامل حل نشده است، اگر چه اگر سطح کم صدا برای مخاطبان قابل شنیدن باشد

ما زمانی که در یک سناریوی کنسرت واقعی زندگی می کنیم، به نظر می رسد چیزی جزاین موضوع روشن نیست. شما باید چندین بار به عنوان یک عضو مخاطب خودتان آن را تجربه کرده باشید آن فازی صدای مبهم که گوشهایتان را مسدود می کند، اما شما واقعا نمیتوانید آن را در موسیقی حل کنید. به این ترتیب، واضح است که آخرین مرزصدا ناپاک است. این آخرین مشکل بزرگ است
باید سیستم به اندازه کافی بلند باشد و شما باید بودجه داشته باشید، باید برای همه اعضای مخاطب به اندازه کافی صدا بلند باشد، و این مشکل است که لزوما فقط با صرف هزینه زیاد حل نمی شود.

در اینجا دو سناریو وجود دارد
جایی که مخاطبان نشسته اند، دیگر جایی که آنها ایستاده و به حرکت آزاد میپردازند.
اگر تماشاگران آزاد حرکت کنند، ممکن است سطوح مختلفی در قسمت های مختلف محل برگزاری وجود داشته باشد. کسانی که آن را با صدای بلند دوست دارند، به سمت بلندگوها گره خورده اند. کسانی که شاید بخواهند در طی نمایش چت کنند، دورتر حرکت خواهند کرد.
با این حال، اگر مخاطب به طور کامل نشسته، خیلی سخت تر می شود. شما نمیخواهید ردیفهای جلوی مخاطب را از بین ببرید، در حالیکه کسانی که پشت در حال تلاش برای شنیدن هستند سالن را ترک میکنند. وتنها تعداد مشخصی از مخاطبان سطح کافی صدا برخردار هستند، بدون اینکه بیش از حد آرام و یا با صدای بلند باشند
صدا بردار به طور کامل از هدف خود برخوردار نیست. به همین ترتیب، من نیازهای صدابردار را در این بیانیه ساده مطرح میکنم:
همه مخاطبان باید ازصدا با کیفیت بالا که به اندازه کافی بلند و واضح است، لذت ببرند.

دیوید ملور
ترجمه پدیده استور

ev xlc

تیر 96

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *